Chuyển đổi file của bạn sang DWG

Trình chuyển đổi DWG

Chuyển file sang định dạng DWG, định dạng file CAD phổ biến, với trình chuyển đổi trực tuyến miễn phí này. Tải lên file của bạn từ các nguồn khác nhau để tạo file CAD với định dạng DWG từ đó.

Trình chuyển đổi dwg

 1. (ví dụ https://example-files.online-convert.com/vector image/dxf/example.dxf)
 2. Chọn từ Google Drive
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải
Cài đặt tùy chọn
 • Phiên bản:
 • File của bạn đang được tải lên.
  Tiến trình: 

  Tổng dung lượng file: -
  Tốc độ tải lên: -
  Thời gian còn lại: --:--:--
 • Đang tải
 • Đang gửi dữ liệu
 • Đang tải
 • Dữ liệu đang tải

DWG là định dạng file lưu trữ hình ảnh 2D và 3D. Chúng được sử dụng rộng rãi nhưng chủ yếu liên quan đến chương trình AutoCAD. Chuyển đổi file ảnh của bạn và các file CAD khác sang định dạng này.

Đánh dấu trang và chia sẻ trang