Trình chuyển đổi DXF sang DWG

Chuyển file của bạn từ Drawing Exchange Format File sang AutoCAD Drawing Database File bằng trình chuyển đổi DXF sang DWG.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để chuyển đổi file DXF thành DWG?

  1. Chọn file DXF mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DXF sang DWG
  4. Tải file DWG của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ DWG sang DXF:

Trình chuyển đổi DWG sang DXF