Trình chuyển đổi DWG sang DXF

Chuyển file của bạn từ AutoCAD Drawing Database File sang Drawing Exchange Format File bằng trình chuyển đổi DWG sang DXF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn

Làm cách nào để chuyển đổi file DWG thành DXF?

  1. Chọn file DWG mà bạn muốn chuyển đổi
  2. Thay đổi chất lượng hoặc kích thước (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi" để chuyển đổi file của bạn từ DWG sang DXF
  4. Tải file DXF của bạn

Để chuyển đổi ngược lại, nhấp vào đây để chuyển đổi từ DXF sang DWG:

Trình chuyển đổi DXF sang DWG