Trình chuyển đổi DXF trực tuyến

Chuyển đổi file của bạn sang định dạng DXF. Chuyển file hình ảnh và các file CAD khác sang định dạng DXF với trình chuyển đổi DXF trực tuyến miễn phí này. Bạn cũng có thể chuyển đổi các file tài liệu PDF của mình sang định dạng DXF.

Chuyển đổi
...
đến
...
Thả tập tin tại đây
Các cài đặt tùy chọn
Trình chuyển đổi DXF

Các file DXF chứa dữ liệu hình ảnh 2D và 3D và cho phép chia sẻ các file này qua vô số chương trình. Trình chuyển đổi CAD trực tuyến miễn phí này chuyển đổi từ nhiều hình ảnh và các định dạng CAD khác thành DXF.

Làm cách nào để chuyển đổi sang DXF?

  1. Tải lên file CAD hoặc một file khác.
  2. Chọn phiên bản AutoCAD. (tùy chọn)
  3. Nhấp vào "Bắt đầu chuyển đổi".